Хепатит C вирус01/12/2008

Хепатит C вирус (HCV)-позитивните бременни жени имат повишен риск за неблагоприятен изход както за новороденото, така и за майката, показаха резултатите от популационно-кохортно проучване, публикувани в списание American Journal of Obstetrics and Gynecology (1).

”Въпреки че HCV засяга значителен брой бременни жени, има малко данни от изследвания за влиянието на HCV по време на бременността. Повечето от проучванията за HCV и бременност са фокусирани върху вертикалното предаване на инфекцията, а не дали хроничният хепатит С има неблагоприятно влияние върху здравословното състояние на майките и техните плодове, както и върху риска за неонатални усложнения,” коментират авторите.

Целта на това изследване е да оцени влиянието на хроничната HCV инфекция върху крайния изход на бременността. Авторите са сравнили резултатите при кохорта от HCV-позитивни бременни жени (n=506) с тези при случайно подбрани HCV-отрицателни контроли (n=2022) и HCV-отрицателни бременни жени, използвали антивирусни средства за лечение на хепатит С (n=1439).

В сравнение с HCV-отрицателните, HCV-позитивните жени са имали по-голяма вероятност да родят деца с ниско телесно тегло (2.17), по-малки за гестационната си възраст (1.46), изискващи асистирана вентилация (2.37) и нуждаещи се от интензивни грижи (2.91).

Рискът за гестационен диабет е бил по-голям при HCV-позитивните майки с наднормено тегло (2.51).

Според авторите, е необходимо да се въведе рутинен скрининг на бременните жени за HCV, тъй като позитивните случаи имат по-висок риск за усложнения на плода и новороденото. (КП)

Използван източник:

1. Pergam S., Wang C., Gardella C. et al. Pregnancy complications associated with hepatitis C: data from a 2003-2005 Washington state birth cohort. Am J Obstet Gynecol. 2008;199:38.e1-38.e9 http://www.ajog.org