Хепатит C вирус


md 01/12/2008

Хепатит C вирус (HCV)-позитивните бременни жени имат повишен риск за неблагоприятен изход както за новороденото, така и за майката, показаха резултатите от популационно-кохортно проучване, публикувани в списание American Journal of Obstetrics and Gynecology (1). ”Въпреки че HCV засяга значителен брой бременни жени, има малко данни от изследвания за влиянието на HCV по време на бременността. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.