Добри новини за hydroxychlo-roquine


md 01/12/2008

Hydroxychloroquine, прилаган за лечение на ревматоиден артрит (RA), намалява риска за развитие на захарен диабет, показаха резултатите от проспективно, мултицентърно, обсервационно проучване, публикувани в Journal of American Medical Association (1). Участниците в него са наблюдавани през интервали от шест месеца за среден период от 21.5 години (от 1976 до 2006). В анализа са били включени […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.