Добавките с Ginkgo biloba не предпазват от болест на Alzheimer01/12/2008

Широко използваните добавки, съдържащи сух екстракт от листата на древното растение Ginkgo biloba, не предпазват възрастните хора с нормална или леко нарушена когнитивна функция от развитието на болест на Alzheimer или друг вид деменция, показаха резултатите от рандомизирано, плацебо-контролирано проучване в САЩ, публикувани през ноември в Journal of the American Medical Association (1).

В изследването GEM (Ginkgo Evaluation of Memory) са участвали 3069 души на възраст най-малко 75 години, от които половината са взимали редовно екстракт от листата на Ginkgo biloba (доза 120 mg/ден, разделени на два приема), а другата половина – плацебо. Не е била установена разлика между двете групи в честотата на болестта на Alzheimer (АD) или друг вид деменция.

Резултатите от това мащабно проучване са разочароващи. По време на неговото провеждане – AD или друг вид деменция са били диагностицирани при 18% от взималите добавки с G. biloba в сравнение с 16% от контролите на плацебо или съотношение на вероятностите (HR) 1.12 (p=0.21) за деменция от всякаква причина и HR 1.16 (р=0.11) за AD.

Данните показват честота на деменция 3.3 на 100 пациента-години при получавалите G. biloba спрямо 2.9 на 100 в групата на плацебо. Приложението на растителния продукт е било без ефект и върху прогресията на деменцията при участниците с леки изходни когнитивни нарушения (HR 1.13, р=0.39).

„Аз не бих съветвал да се взимат добавки с ginkgo за подобряване на паметта, познавателната функция или поради други причини,” коментира д-р Steven DeKosky, декан на School of Medicine към University of Virginia и водещ изследовател.

Според рекламите, G. biloba притежава антиоксидантни (съдържа флавоноиди, терпеноиди и органични киселини, които свързват свободните кислородни радикали) и други свойства (антитромбоцитна активност, намалено освобождаване на инфламаторни медиатори, подобряване на циркулацията, невропротективни действия), които могат да запазват паметта и да подобряват концентрацията, особено при възрастни хора.

Добавките с G. biloba са едни от най-продавените растителни продукти, използвани от възрастни хора за подобряване на паметта и стимулиране на мозъчната дейност. Прилагат се при съдова, дегенеративна и смесена деменция, периферна съдова болест при пациенти с диабет (claudicatio intermittens) и еректилна дисфункция…

Данните от настоящото проучване отхвърлят твърдението, че те могат да намалят честотата на AD или на друг вид деменция или да забавят прогресията на деменцията при хора с леки когнитивни нарушения.

Нито едно медикаментозно средство, включително статини, естроген, противовъзпалителни средства, витамин Е, назален инсулин или холинестеразни инхибитори, не е доказало до момента, че е ефективно за профилактика на болестта на Alzheimer.

Данни от предишни изследвания посочват, че добавките с G.biloba могат да подобряват до известна степен когнитивната функция и социализацията при пациенти с установена болест на Alzheimer (подобрение с 1.4 точки в сравнение с плацебо в когнитивната субскала на Alzheimer’ Disease Assessment Scale).

Участниците в това проучване са твърде възрастни, за да може добавка с гинко да забави развитието на деменцията, смятат от Natural Products Association и други подобни организации.

В проучването е бил използван растителен продукт на немската фирма Schwabe Pharmaceuticals.

G. biloba се свързва с повишен риск за кървене (инхибира тромбоцитната агрегация), поради което не трябва да се прилага заедно с тромбоцитни антиагреганти и антикоагуланти (Aspirin и warfarin). Води до повишен риск за субдурални хематоми, субарахноидални кръвоизливи и спонтанна хифема при възрастни мъже. (ДЯ)

Използван източник:

1. DeKosky S., Williamson J., Fitzpatrick A. et al. for the Ginkgo Evaluation of Memory (GEM) Study Investigators. Ginkgo biloba for prevention of dementia. A randomized controlled trial. JAMA 2008;300(19):2253-2262 http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/300/19/2253