Артериална хипертония – най-важното от 2008


md 01/12/2008

Артериалната хипертонията (АХ) продължава да е основен рисков фактор за сърдечносъдови заболявания. Фармакологичната и немедикаментозната терапия на повишеното артериално налягане се базира както на текущите стандарти за лечение, така и на резултатите от най-новите клинични проучвания. Предлагаме ви обзор на най-важните изследвания през 2008 в областта на острия коронарен синдром (ОКС), ритъмните нарушения, дислипидемиите, систолната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.