Антиревматичните средства намаляват сърдечносъдовата заболеваемост при ревматоиден артрит01/12/2008
Приложението на модифициращи болестта антиревматични лекарства (disease-modifying antirheumatic drugs – DMARDs) при лечението на ревматоидния артрит (RA) се свързва с понижаване на риска за развитие на сърдечносъдови заболявания, показаха резултатите от проучването Questionnaires in Standard Monitoring of Patients with Rheumatoid Arthritis Program (QUEST-RA), публикувани в списание Arthritis Research and Therapy (1). Терапията с едно от най-често използваните средства - methotrexate, се свързва с 18% намаляване на риска за миокарден инфаркт (МИ) и 11% за инсулт сред болните с RA. Смъртността при популацията с RA се дължи главно на системното възпаление, което увеличава риска за сърдечносъдови инциденти. Установено е, че при тези болни усложненията се развиват 10 години по-рано в сравнение с общата популация и заболяването е самостоятелен рисков фактор за развитие на ранна исхемична болест на сърцето. Според авторите на международното изследване, добрият контрол върху заболяването води до забавяне на акцелериращата коронарна и мозъчносъдова атеросклероза, като по този начин се намалява и рискът за съдови инциденти. Първична крайна цел на изследването е оценка на сърдечносъдовата заболеваемост сред пациентите с RA, както и наличието на връзка между автоимунното заболяване и обичайните рискови фактори (хипертония, тютюнопушене, диабет, хиперлипидемия, затлъстяване). Вторична крайна цел е оценка на влиянието на DMARDs върху сърдечносъдовата заболеваемост. В проучването са участвали 4363 болни с RA от 15 страни, на средна възраст 57 години и със средна продължителност на заболяването 11 години. Периодът на проследяване е бил 1.5 години. Резултатите показват, че 9.3% от участниците имат съдови усложнения, като честотата варира в различните географски ширини (по-малко от 5% при болните от Аржентина до 10% и повече при пациентите от Германия, Финландия, Полша и Англия). Честотата на миокардния инфаркт (МИ) и инсулта е съответно 3.2% и 1.9%, като при анализа на резултатите е установено, че хиперлипидемията и тютюнопушенето са допълнителни рискови фактори за повишаване на риска за МИ, а хипертонията и диабетът - на риска за мозъчен инсулт. Приложението на methotrexate е било свързано с намаление на сърдечносъдовата патология с 15%, на риска за МИ - с 18% и за инсулт - с 11%. Лечението с leflunomide, глюкокортикоиди, sulfasalazine и инхибитори на TNF-алфа (анти-TNF-алфа средства) също е било асоциирано със значимо понижаване на риска за съдови инциденти. (КП) Използван източник: 1. Naranjo A., Sokka T., Descalzo M. et al. Cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis: results from the QUEST-RA study. Arthritis Res Ther 2008; DOI:10.1186/ar2383 http://arthritis-research.com