Alemtuzumab01/12/2008

Alemtuzumab (Campath на Bayer и Genzyme), използван за лечение на В-клетъчна хронична лимфоцитна левкемия, е ефективен при активна релапсираща-ремитираща множествена склероза (MS), когато се прилага в ранните стадий на заболяването, показаха резултатите от фаза 2 клинично проучване.

Стандартното лечение на MS включва рекомбинантен интерферон бета (Avonex, Biogen) и по-новите медикаменти Tysarbi (Biogen и Elan) и Rebif (Merck Serono).

Хуманизираното моноклонално антитяло аlemtuzumab е било прилагано при 300 мъже и жени с ранен стадий на активна MS. В сравнение с монотерапията с Rebif, лечението с аlemtuzumab е било свързано с намаление на пристъпите със 74% и забавено инвалидизиране на пациентите със 71% за период от 36 месеца проследяване.

Предстои провеждането на фаза 3 клинично проучване, което да изследва допълнително профила на ефективност и безопасност на Campath като потенциална терапия на MS.