Активация на тромбоцитите и атеротромбоза01/12/2008

Нови патогенетични механизми, доказващи ролята на тромбоцитите в процеса на атеротромбоза и свързаните с нея клинични прояви, могат да се превърнат в терапевтична цел, което да увеличи преживяемостта на засегнатите пациенти, според анализ на Davi и Patrono, публикуван в New England Journal of Medicine (1). Тромбоцитите са много важни за първичната хемостаза и възстановяване на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.