Acyclovir01/12/2008

Acyclovir се превръща в активен инхибитор на HIV-1 (човешки имунодефицитен вирус тип 1) обратната транскриптаза в инфектирани с човешки херпесен вирус (HHV) тъкани, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Cell Host & Microbe (1).

Медикаментът, използван най-често за лечение на инфекция с човешки херпес симплекс вирус 2 (HSV2), който причинява генитален херпес, притежава анти-HIV-1 активност в присъствие на ко-инфекция с HHV – факт, който обяснява защо при пациенти, взимащи аcyclovir, се наблюдава намаление на вирусния товар с HIV-1.

HHV киназите водят до реакция (фосфорилиране), която превръща аcyclovir в активна субстанция – инхибитор на HHV ДНК полимеразата.

При пълна супресия на херпесния вирус медикаментът не може да бъде подложен на фосфорилиране и следователно не може да осигури анти- HIV-1 активност.

Данните от изследването потвърждават, че аcyclovir не намалява нивата на HIV-1 в неинфектирани с HHV клетъчни линии.

Според изследователите, не е необходимо пациентите да бъдат заразени с HSV2, за да се осигури тяхната защита срещу HIV чрез активиране на аcyclovir. Всяка инфекция с херпесен вирус, включително с щамовете HHV6 и HHV7*, може да постигне анти-HIV-1 активност.

Това откритие може да доведе до разработването на нови инхибитори на HIV-1 обратната транскриптаза, както и на нови средства, използвани като микробициди, за превенция на инфекцията. (ДЯ)

* HHV6 и HHV7 причиняват безсимптомна хронична инфекция при възрастните и розеола при децата

Използван източник:

1. Lisco A., Vanpouille C., Tchesnokov E. et al. Acyclovir is activated into a HIV-1 reverse transcriptase inhibitor in herpes virus-infected human tissues.Cell Host & Microbe 2008, Vol 4 (3): 260-270 http://www.cell.com/cell-host-microbe/home