Всяка степен01/11/2008
Всяка степен на абнормна глюкозна хомеостаза по време на бременност е предиктор за нарушен глюкозен толеранс на третия месец след раждането, показват резултатите от проучване, публикувани през октомври в списание Diabetes Care (1). Провеждането на скрининг преди раждането за гестационен диабет (GD) може да бъде от полза за определяне на бъдещия риск на жените за предиабет и диабет тип 2. “Жените с GD имат висок риск да развият диабет тип 2 по-късно през живота си, но настоящото изследване посочва, че дори тези с лекостепенни нарушения в глюкозната хомеостаза по време на бременността също са изложени на повишен риск”, коментират авторите. В проучването са участвали 487 бременни жени, които преди раждането са попаднали в една от четирите категории: гестационен диабет; гестационен нарушен глюкозен толеранс (доказан с перорално обременяване с глюкоза – орален глюкозотолерантен тест, ОГТТ); дисгликемия след нахранване, но нормален ОГТТ; нормогликемия след нахранване и нормален ОГТТ. Контролно изследване на жените три месеца след раждането е установило абнормен глюкозен толеранс (предиабет и диабет) при 32.8% от случаите с гестационен диабет и при 3.2% от тези с нормална глюкозна хомеостаза преди раждането (р<0.0001). В сравнение с жените с нормална глюкозна хомеостаза по време на бременността, тези с едно от трите нарушения са имали степенувано по-висок риск за дисгликемия след раждането - съответно 3.6, 5.7 и 14.3 пъти в зависимост от тежесттта на нарушението преди раждането (р<0.0001). Използван източник: 1. Retnakaran R., Qi Y., Sermer M. et al. Glucose intolerance in pregnancy and future risk of pre-diabetes or diabetes. Diabetes Care 2008, 31: 2026-2031 http://care.diabetesjournals.org