Въвеждането на риба в хранителния режим01/11/2008
Въвеждането на риба в хранителния режим на кърмачето преди деветия месец намалява риска за развитие на екзема, показаха резултатите от проспективно, лонгитудинално проучване на д-р Bernt Alm и сътр. от University of Gothenburg в Швеция, публикувани в списание Archives of Disease in Childhood (1).През януари 2007, Snijders и сътр. съобщиха в списание Pediatrics, че близо една четвърт от децата на една година са с екзема (22.2%). Рисковите фактори включват наследствена обремененост, вид на храната, фактори на околната среда (2).Според изследване на Kull и сътр., публикувано през 2006 в списание Allergy, консумирането на риба от първата година на живота е свързано с по-нисък риск за появата на екзема в по-късното детство (3).„Честота на екземата при кърмачета нараства непрекъснато в развитите страни,” коментират авторите. „Предполага се, че някои фактори на средата, както и времето за въвеждане на някои храни могат да повлияят на заболеваемостта”.Проучването е обхванало кърмачета, родени през 2003 в района на западна Швеция. От кохортата по случаен принцип са избрани 8176 семейства (50%), на които са били изпратени въпросници, когато децата са навършили шест месеца.При навършване на една година, семействата, отговорили на първия въпросник са получили още един. От първоначално избраните участници, 60.2% (4921 семейства) са били включени в статистическата обработка на данните.При 20.9% от децата на една година е била диагностицирана екзема. Средната възраст за появата на заболяването е била четири месеца. Фамилната обремененост за екзема, особено при сиблингите (оdds ratio - OR 1.87) и при майката (OR 1.4), е била самостоятелен рисков фактор за появата й при кърмачетата.Според резултатите, въвеждането на риба в хранителния режим на кърмачето преди деветия месец (OR 0.76) и отглеждането на декоративни птици в дома (OR 0.35) са имали изразен протективен ефект.В същото време не е била установена връзка между продължителността на кърменето, времето за въвеждане на краве мляко и яйца, наличието на котка/куче и пушенето в дома и риска за развитие на екзема при кърмачетата. (KД)Използвани източници:1. Alm B., Aberg N., Erdes L. et al. Early introduction of fish decreases the risk of eczema in infants. Arch Dis Child Published online September 24, 2008 http://adc.bmj.com2. Snijders B., Thijs C., Kummeling I. et al. Breastfeeding and infant eczema in the first year of life in the KOALA birth cohort study: a risk period-specific analysis. Pediatrics 2007; 119: e137-141 http://pediatrics.aappublications.org3. Kull I., Bergstrоm A., Lilja G. et al. Fish consumption during the first year of life and development of allergic diseases during childhood. Allergy 2006; 61: 1009-1015 www.blackwellpublishing.com