Риновирусните инфекции01/11/2008
Риновирусните инфекции увреждат значимо експресията на десетки гени, свързани с имуннния отговор, включително и на тези с естествена антивирусна активност. Това откритие може да послужи за разработването на нови средства за лечение на остри вирусни инфекции на горните дихателни пътища и свързаните с тях екзацербации на бронхиалната астма и хроничната обструктивна белодробна болест, смятат авторите на проучване, чиито резултати бяха публикувани в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (http://ajrccm.atsjournals.org). Особен интерес представлява ген, който контролира експресията на естествения антивирусен протеин, наречен виперин. В проучването са участвали 35 доброволци, при които е изследвана in vivo патогенезата на риновирусната инфекция след инокулация в носоглътката на човешки риновирус серотип 16 или плацебо. В проби от назален епител е определена генната експресия и активността на различни хемокини, сигнални молекули и антивирусни протеини (интерферони, МХ1 и МХ2) осем и 48 часа след вирусната инокулация. При инфектираните хора е било установена шест пъти по-висока активност на виперин и на антивирусните протеини МХ1 и МХ2, които са свързани и с резистентност към грип. „Идеалното средство за лечение на остри респираторни инфекции, причинени от риновируси или от респираторно синцитиален вирус, трябва да поддържа естествения антивирусен отговор, докато се нормализира възпалителният отговор,” смятат изследователите.