Приемът на витамин D01/11/2008
Приемът на витамин D под формата на добавка може да възстанови продукцията на белтъка кателицидин, като по този начин да намали честотата на кожните инфекции при пациенти с атопичен дерматит (АД), показаха резултатите от малко проучване на д-р Tissa Hata и сътр. от University of California San Diego в САЩ, публикувани в Journal of Allergy and Clinical Immunology (1). Болните с АД са изложени на повишен риск за инфекции, предизвикани предимно от Staphylococcus aureus и herpes simplex virus (HSV). Това може да се дължи на нарушения в имунния отговор, което води до намален синтез на кателицидин и понижена бактерицидна активност. Данните от наскоро проведени изследвания показаха, че генът за кателицидин съдържа в промоторния си участък елемент, отговорен за синтеза на витамин Д. Друго важно откритие е, че конверсията на 25-хидроксивитамин Д до неговия активен метаболит 1, 25-дихидроксивитамин Д може да протича в кератиноцитите и моноцитите под контрола на Тоll-like receptor 2 (TLR2). При инфектиране или нараняване, активирането на TLR2 e свързано с експресия на CYP27B1, което води до превръщане на 25-хидроксивитамин Д в 1, 25-дихидроксивитамин Д и стимулира синтеза на кателицидин. В клиничното изпитване са включени 14 болни с умерен до тежък АД и 14 контроли, които са получавали витамин Д3 (холекалциферол) 4000 IU дневно за 21 дни. Измерени са нивата на 25-хидроксивитамин Д и на калций преди и след проведената терапия. В началото и в края на проучването на всеки участник е направена пънч-биосия на кожен участък (здрав при контролите и на лезия при пациентите с АД). Витамин Д е довел до сигнификантно нарастване на кателицидина в лезионните участъци на болните с АД. Подобен ефект е бил наблюдаван и в здравата кожа, но нарастването не е било така изразено. „Необходими са по-обширни изследвания, които да установят риска и честотата на инфекциите при пациентите с АД по време на терапията с витамин Д и точната продължителност на лечението, за да се определи дали нарастването на кателицидина е достатъчно, за да профилактира тези усложнения”, пишат авторите в заключение. (КД) Използван източник: 1. Hata T., Kotol P., Jackson M. et al. Adiministration of oral vitamin D induces cathelicidin production in atopic individuals. J Allergy Clin Immunol 2008; 122: 829-831 www.jacionline.org