Премедикацията с imatinib намалява риска за хеморагични усложнения при тромболитична терапия с tPA


md 01/11/2008

Приложението на imatinib mesylate (Glevec/Gleevec на Novartis)* преди прилагането на тромболитична терапия с tPA (тъканен плазминогенен активатор) намалява значимо риска за паренхимни вътремозъчни кръвоизливи при миши модели на исхемичен инсулт, показаха изненадващо резултатите от проучване, публикувани в Nature Medicine (1). Освен това, антилевкемичният медикамент може да удължава времето до прилагане на тромболиза с tPA. Препоръчваният […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.