Премедикацията с imatinib намалява риска за хеморагични усложнения при тромболитична терапия с tPA01/11/2008
Приложението на imatinib mesylate (Glevec/Gleevec на Novartis)* преди прилагането на тромболитична терапия с tPA (тъканен плазминогенен активатор) намалява значимо риска за паренхимни вътремозъчни кръвоизливи при миши модели на исхемичен инсулт, показаха изненадващо резултатите от проучване, публикувани в Nature Medicine (1). Освен това, антилевкемичният медикамент може да удължава времето до прилагане на тромболиза с tPA. Препоръчваният в момента терапевтичен прозорец за терапия с tPA при пациенти с исхемичен инсулт е три часа от началото на симптомите. Това поведение води до значимо намаляване на инвалидността и смъртността при подобна популация болни, но е свързано с повишен риск за хеморагични усложнения. tPA активира протеин, наречен PDGF-CC (тромбоцитен растежен фактор-СС), което води до нарушаване на пропускливостта на кръвномозъчната бариера по време на исхемичен инсулт. Imatinib блокира действието на PDGF-CC-alpha рецептора и вероятно поради това намалява риска за кървене. Изследователите са приложили imatinib при мишки един час след предизвикан исхемичен инсулт. Резултатите са показали намалена пропускливост на мозъчните съдове в зоната на исхемичното увреждане с 33% и по-ниска степен на мозъчно увреждане с 34% в рамките на 72 часа след инсулта. tPA е приложен четири часа след въвеждането на imatinib (време, което надвишава значително препоръчвания терапевтичен прозорец за лечение). Измерване на нивото на хемоглобина в мозъчния паренхим на родентите е установило намалено ниво с 50% в сравнение с неполучавалите премедикация с Glevec. Данните от това експериментално проучване показват, че imatinib може да осигури защита срещу повишената пропускливост на увредените от исхемията съдове и това да доведе до намаляване на изтичането на кръв в околната мозъчна тъкан, което да създаде условия за удължаване на терапевтичния прозорец за тромболиза с tPA. Ако тези резултати бъдат потвърдени от предстоящото клинично проучване при хора, то тогава лекарите ще разполагат с ефективно средство за намаляване на пропускливостта на кръвномозъчната бариера и по-безопасно прилагане на tPA при пациенти с исхемичен инсулт. (ДЯ) * Glevec/Gleevec е одобрен за лечение на хронична миелоидна левкемия (CML) при деца и възрастни (Philadelphia хромозома+), както и на гастроинтестинални стромални тумори (GIST). Той се изследва и като терапевтична възможност при остра лимфоцитна левкемия (ALL) и хипереозинофилен синдром (HES). Представлява инхибитор на тирозин киназата. Използван източник: 1.Su Е., Fredriksson L., Geyer M. et al. Activation of PDGF-CC by tissue plasminogen activator impairs blood-brain barrier integrity during ischemic stroke. Nat Med 2008, 14: 731-737 www.nature.com/nm/index.html