Предварителните данни01/11/2008
Предварителните данни от четиригодишното изследване UPLIFT, докладвани на тазгодишния конгрес на Европейското дружество по респираторни заболявания в Берлин през октомври, не подкрепиха опасенията, че дългодействащият антихолинергичен медикамент tiotropium (Spiriva)* води до повишен риск за инсулт при пациенти с ХОББ в сравнение с плацебо (1). Tiotropium редуцира респираторната (p<0.05) и сърдечната заболеваемост (p<0.05). Неговото приложение е било свързано и със значимо понижаване на риска за смърт (p=0.016). Пълните резултати от проучването UPLIFT (Understanding the Potential Long-Term Impacts on Function with Tiotropium), в което участват близо 6000 болни, се очакват да бъдат обявени преди края на годината. През март Американската агенция за храните и лекарствата (FDA) предупреди, че лечението на пациенти с ХОББ със Spiriva може да води до повишен риск за инсулт (2). Причина за това предупреждение бяха предварителните данни от обединен анализ на резултатите от 29 рандомизирани клинични проучвания (в които са участвали 13 500 пациенти с ХОББ), които са свързали приложението на медикамента с по-висока честота на инсулт с два случая на 1000 пациенти за една година в сравнение с плацебо (8 спрямо съответно 6 на 1000 души/година). Въпреки тези данни не ясно дали има причинна връзка между приложението на медикамента и регистрирания повишен риск за инсулт, нито дали потенциалното нежелано странично действие е клас ефект на антихолинергичните медикаменти, смята FDA. При пациенти, които получават терапия с tiotropium, не са необходими промени (преустановяване на лечението) или предприемането на други мерки (промяна в лекарственото упътване). Tiotropium е показан за дългосрочно, веднъж дневно, поддържащо лечение на бронхоспазма, свързан с ХОББ, включително при хроничен бронхит и емфизем. (КП) * tiotropium bromide (Spiriva HandiHaler) на Boehringer Ingelheim Използвани източници: 1. www.livecoder.com/clients/bi/20081005_berlin/rmf_dsl_eng.html 2. www.fda.gov/cder/drug/early_comm/tiotropium.htm