Пациентите със СН имат повишена честота на костни фрактури01/11/2008
Новодигностицирани пациенти със сърдечна недостатъчност (СН) имат най-малко четири пъти по-висок риск за ортопедични костни фрактури през следващата година в сравнение с пациенти с новоизявили се други сърдечносъдови заболявания, показаха данните от популационно-базирано кохортно проучване в Канада, публикувани през октомври онлайн в Circulation (1). „Появата на сърдечна недостатъчност е още един червен сигнал, който показва, че при дадения пациент трябва да се проведе скрининг за остеопороза и да се назначи терапия, ако е необходимо”, смятат авторите. Данните от проучване на 16 294 кардиологично болни, постъпили по спешност поради появили се за първи път симптоми на СН или на други сърдечносъдови заболявания, показват,че случаите със СН имат значимо по-висок риск за последващи костни фрактури, особено на бедрената кост. Анализът е проведен въз основа на данните при 2041 пациенти на възраст =/>65 години с новодиагностицирана СН и 14 253 болни с други изявили се клинично ССЗ, като предварително са били изключени случаи с доказана остеопороза или други рискови фактори за падане, които могат да повишат вероятността за костни счупвания. Честотата на хоспитализациите поради ортопедични костни фрактури за една година е била 4.6% при пациентите, приети по спешност поради СН, и 1% при останалите. За фрактури на шийката на бедрената кост – съответно 1.3% и 0.1%. След изключване на влиянието на възрастта, пола и медикаментите, които могат да оказват влияние върху костната минерална плътност (прием на бисфосфонати), пациентите със СН са продължили да имат четири пъти по-висок риск за всяка една костна фрактура и шест пъти за фрактура на бедрената кост! Механизмът, по който СН може да промотира костни фрактури е неизвестен. Данни от експериментални проучвания показаха, че хроничната СН може да води до вторичен хиперпаратиреоидизъм, който от своя страна причинява загуба на костно вещество. Пациентите със СН са по-застрашени от фрактури на бедрената кост или всякаква друга фрактура. Това създава допълнителни ортопедични проблеми, тъй като тази популация болни страда по-често от анемия и има повишена склонност към инфекции. Освен това, всяка тежка костна фрактура (и свързаните с нея хирургични интервенции) представляват допълнителен товар за пациента със СН. (ДЯ) Използван източник: 1. van Diepen S., Majumdar S., Bakal J. et al. Heart failure is a risk factor for orthopedic fracture. A population-based analysis of 16 294 patients. Circulation 2008; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.784009 http://circ.ahajournals.org