Оctreotide е антидот при предизвикана от СУП хипогликемия01/11/2008
Octreotide* e ефективен антидот за овладяване на причинена от сулфонилурейни препарати (СУП) хипогликемия, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Annals of Emergency Medicine (1). Пациентите с индуцирана от СУП хипогликемия са изложени на риск за персистираща хипогликемия и множествени рекуретни епизоди, като octreotide e ефективно средство за овладяване на това състояние, смятат авторите. В проучването са участвали 40 пациенти, приети в спешно отделение поради СУП-индуцирана хипогликемия (нива на кръвна глюкоза <2.2 mmol/l). Пострадалите са били на лечение със СУП или със СУП и инсулин. Еднократна доза octreotide ace-tate 75 mcg s.c., приложена в допълнение на стандартната терапия за овладяване на острото състояние (1 ампула 50% dextrose i.v. и внос на въглехидрати p.o.), е довела до значимо повишаване на нивото на кръвната глюкоза в сравнение с плацебо през първите осем часа след инцидента, но не е имало разлика между двете групи след това. Лечението с медикамента не е било свързано с нежелани странични действия през първите 24 до 72 часа. 45% (10 от 22 души) от лекуваните с octreotide пациенти са направили единичен повторен хипогликемичен инцидент по време на наблюдението им. Обратно, 33% (шест от 18 души) от получилите плацебо са преживяли 13 рекурентни хипогликемични инциденти, като при трима са възникнали два до четири инцидента. Важно е при всички болни, постъпили по спешност поради индуцирана от СУП хипогликемия, да се извършват чести серийни измервания на кръвната глюкоза за идентифициране на рекуретни епизоди, препоръчват авторите. Прилагането на еднократна доза octreotide може да овладее множествените хипогликемични епизоди в сравнение с плацебо, но подобни болни продължават да имат риск за рекуретни единични епизоди. В допълнително проучване авторите ще проследят концентрацията на медикамента, на С-пептида и инсулина в кръвта при пациенти с индуцирана от СУП хипогликемия в периода от 0 до 6-ия час с цел да определят оптималния режим за дозиране. Те съветват всички токсиколози да прилагат octreotide при пациенти със СУП-предизвикана хипогликемия като антидотна терапия. (ДЯ) * octreotide (Sandostatin на Novartis) потиска ендогенната секреция на инсулин и на други хормони. Той наподобява действията на естествения хормон сомастотатин Използван източник: 1.Fasano C., O’Malley G., Dominici P. et al. Comparison of оctreotide and standard therapy versus standard therapy alone for the treatment of sulfonylurea-induced hypoglycemia. Annals of Emergency Medicine 2008, 51:400-406 www.annemergmed.com