Нови препоръки за прием на витамин D01/11/2008
Нови препоръки за прием на витамин Д при деца и юноши с цел профилактика на недостатъчност на този витамин, разработени от Американската академия по педиатрия (AAP), бяха публикувани през октомври в списание Pediatrics (1). Според експертите от AAP Section on Breastfeeding and Committee on Nutrition, дневната доза от 200 IU, препоръчвана до момента, е недостатъчна и трябва да бъде удвоена (2). Приемът на 400 IU трябва да започне в първите дни след раждане и да продължи през цялото детство и юношество. „Рахитът е заболяване, което може да бъде възпрепятствано чрез адекватен прием на витамин Д,” коментират д-р Carol Wagner и д-р Frank Greer. „За съжаление, все още има случаи на рахит дори в САЩ и в страните от Западна Европа, особено сред кърмените деца и тези с по-тъмна пигментация на кожата. Рахитът е не само заболяване на ранното детство, но и на юношеството, което е доказано и от случаите, наблюдавани при младежи”. Ревизирането на старите указания се основава на данните от доказателствената медицина и поради натрупаната информация за потенциалната роля на витамин Д в поддържане на имунитета и профилактика на заболявания като рак и диабет. Новите указания най-вероятно ще променят определението за дефицит на витамин Д. За момента серумни нива на 25-хидроксивитамин Д между 50 и 80 nmol/l се приемат за хиповитаминоза, а тези под 50 nmol/l - за дефицит. Експертният съвет към AAP Section on Breastfeeding and Committee on Nutrition препоръчва: 1. Всички деца, които са частично или изцяло на естествено хранене, трябва да получават допълнително витамин Д в доза 400 IU дневно. Приемът трябва да започне в първите дни след раждането и да продължи докато децата започнат да консумират по един литър адаптирано мляко, обогатено с витамин Д или един литър прясно мляко. Нивата на витамин Д в кърмата варират между 25-78 IU/l, което е крайно недостатъчно, за да осигури необходимото дневно количество. Децата над една година могат да приемат прясно мляко. При деца с риск за затлъстяване и/или фамилна анамнеза за затлъстяване и хиперлипидемия да се предпочитат нискомаслени млека. 2. Децата на изкуствено хранене, както и тези над една година, които не консумират поне един литър мляко, също трябва да приемат добавка витамин Д 400 IU дневно. Източник на витамин Д могат да бъдат и други, обогатени с витамина храни. 3. По-големите деца и юношите, които не поемат достатъчно витамин Д с храната, също трябва да приемат добавка от 400 IU дневно витамин Д. 4. Серумните нива на 25-хидроксивитамин Д не трябва да бъдат под 50 nmol/l (20 ng/ml). 5. Препоръчваната дневна доза от 400 IU витамин Д може да бъде недостатъчна за профилактика на недоимъчното състояние при някои високорискови групи като деца с хронична мастна малабсорбция, лекувани с антиепилептични медикаменти, с по-тъмна пигментация на кожата. Тези деца се нуждаят от по-високи добавки, които трябва да се определят въз основа на резултатите от лабораторните изследвания на 25-хидроксивитамин Д и паратхормона. В подобни случаи нивата на 25-хидроскивитамин Д трябва да се мониторират на всеки три месеца, на паратхормона и костната хомеостаза – на всеки шест месеца. 6. Бременните и кърмещите жени също са рискова група за дефицит на витамин Д. Те също трябва да бъдат внимателно следени за появата на хиповитаминоза, тъй като това увеличава риска за дефицитно състояние и при техните деца. Независимо че хиповитаминозата Д при бременните повлиява неблагоприятно растежа, формирането на скелета и на емайла на зъбите, все още няма разработени препоръки за повишен внос на витамин Д през този период „Приемът на витамин Д трябва да бъде комбиниран с адекватен внос на калций за постигане на оптимално костно съзряване и развитие,” напомнят авторите. „Децата с висок риск за витамин Д дефицит, които включват тези с по-тъмна пигментация на кожата, с намалена експозиция на слънце, с хронична малабсорбция на мазнини (например с муковисцидоза) и приемащи антиконвулсанти (поради индуциране на цитохром Р450, който ускорява катаболизма на витамин Д) изискват количества над 400 IU дневно”. (КД) Използвани източници: 1. Wagner C., Greer F., the Section on Breastfeeding and Committee on Nutrition. Prevention of rickets and vitamin D deficiency in infants, children, and adolescents www.aap.org 2. Gartner L., Greer F. American Academy of Pediatrics, Section on Breastfeeding Medicine and Committee on Nutrition. Prevention of rickets and vitamin D deficiency: new guidelines for vitamin D intake. Pediatrics 2003; 111(4): 908–910 http://pediatrics.aappublictions.org