Нови медикаменти за лечение на остеопороза


md 01/11/2008

1. Denosumab (на Amgen) увеличава сигнификантно костната минерална плътност (КМП) при постменопаузални жени с намалена костна маса, в сравнение с alendronate, показаха резултати от фаза 3 клинично проучване, представено през септември на годишния конгрес на American Society of Bone and Mineral Research (ASBMR) (1). По-голямата част от пациентите (75%) са предпочели подкожното приложение два пъти […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.