Мигрена и бременност01/11/2008
Мигрената се среща при 12-15% от хората в развитите страни. По време на бременност, заболяването може да е свързано с редица проблеми, са изводите от обзор, публикуван през юни в списание British Medical Journal (1). Според International Headache Society, мигрената е нарушение, свързано с главоболие – обикновено едностранно и пулсиращо, свързано с гадене, фотофобия и ограничено движение на главата. В по-широк план, мигрената може да се определи като наследствено (в повечето случаи) заболяване, при което настъпили промени (физиологични или от околната среда) предизвикват гореописаните симптоми. Тя се среща три пъти по-често при жените, особено в детеродна възраст, като най-висока е честотата около 40 години (до 27%). Мигрената често се свързва с някои усложнения на бременността, включително спонтанен аборт, пре-еклампсия, вродени аномалии и ниско тегло при раждане, макар че данните са противоречиви. Обикновено бременността намалява честотата и тежестта на мигренозните пристъпи, особено в случаите на липса на аура. Една малка част от жените развиват мигрена по време на бременността или в послеродовия период. Най-често мигренозните пристъпи се засилват през първия триместър. Резултати от скорошно ретроспективно проучване, което използва критериите на International Headache Society показа, че в трети триместър около 89% от жените с мигрена са били без симптоматика или са имали по-леки пристъпи. Проспективно изследване при 49 бременни установи намаление на пристъпите с 11% (през първи триместър), 53% (през втори триместър) и 79% (през трети триместър). Предходно проучване, включващо 1300 жени, сочи намаление с 67% на честотата на заболяването по време на бременност. От особена важност е, че бременността може да промени мигренозната аура и да тригерира пристъп на главоболие без аура. Това често пъти води до търсене на интракраниално заболяване (артериовенозна малформация или тромбоза на интракраниален венозен синус). Счита се, че тази промяна в характера на мигрената се дължи на хормоналните промени по време на бременността. Два са основните проблема при терапията на мигрената – лечение и превенция на пристъпите. От медикаментозната терапия най-безопасен по време на бременност е acetaminophen (макар и понякога без ефект), а ergotamine трябва да се избягва. Често пъти средство на избор за повлияване на симптоматиката са опиоидите и антиеметиците. Prochloroperazine (перорално или под формата на свещички) е ефективен и безопасен едновременно за повлияване главоболието и гаденето, свързани с мигрена по време на бременността. Мигрената не води до значими проблеми към момента на раждането. Постпарталното главоболие се среща при около 34% от жените и е най-често между 3 и 6 ден. Постпарталното главоболие, за разлика от мигренозното, е обикновено двустранно, продължително, свързано е с фотофобия, гадене и анорекция. Не трябва да се забравя, че подобна симптоматика може да се развие и след лумбална пункция за регионална анестезия - спинална или епидурална (постпункционно главоболие), при около 5-7% от бременните. Медикаментите, които обикновено се използват за превенция на мигрената, трябва да се спрат по време на бременността, тъй като са свързани с възможни усложнения. За невромодулаторите (valproate, topiramate и gabapentin) не е установено да са безопасни по време на бременността, а valproate има тератогенен ефект. (ИТ)