Клиничен случай01/11/2008
Клиничен случай: При 32-годишна жена с анамнеза за епизодично главоболие е диагностицирана с бременност. Пристъпите на главоболие датират от детска възраст, като майката и сестрата са с анамнеза за мигрена. През последните пет години, пристъпите са по-чести (около 5-7 месечно), като са локализирани едностранно (най-често в париеталния или темпоралния дял) и имат пулсиращ характер. Болката се засилва при физическо натоварване и движение на главата, като понякога се съпровожда с гадене, повръщане и фотофобия. Пациентката не съобщава за аура, а физикалният преглед не установява отклонения от нормата. На жената е поставена диагноза „мигрена без аура”. За повлияване на симптоматиката са предписани обезболяващи - acetaminophene (със или без codein), Aspirin, metoclopramide, prochloroperazine, domperidone или нестероидни противовъзпалителни средства (ibuprofen и naproxen), които не са били с особен ефект. По-късно на пациентката е предписан somatotropin 20 mg назален спрей, което е довело до облекчаване на симптоматиката. За превенция болната е приемала topiramine в доза 50 mg дневно, което е намалило броя на пристъпите до два месечно. Използван източник: 1. Goadsby P., Goldberg J., Silberstein S. et al. Migraine in pregnancy. BMJ 2008; 336: 1502-1504 www.bmj.com