Инфузията на автоложни костномозъчни мононуклеарни клетки


md 01/11/2008

Инфузията на автоложни костномозъчни мононуклеарни клетки (BMC) в инфаркт-свързаната артерия при пациенти в хроничен стадий на миокарден инфаркт не води в сравнение с плацебо до подобряване на систолната функция, размерите на инфаркта или миокардната перфузия, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Heart (1). Авторите са установили единствено значимо подобряване на диастолната функция. Сърдечната недостатъчност, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.