Инфекциите през бременността увеличават риска за епилепсия при децата01/11/2008
Инфекциите по време на бременност са свързани с повишен риск за развитие на епилепсия при родените деца, показаха резултатите от голямо популационно-базирано проучване в Дания, публикувани през май в Pediatrics (1). „Според данни от други изследвания, инфекциите по време на бременността увеличават вероятността за церебрална парализа, проблеми в нервнопсихичното развитие и шизофрения при родените деца”, твърдят авторите. „Неясна остава връзката с последващото развитие на епилепсия. Сезонните вариации в честотата на епилепсията при децата предполага участието на инфекции или други фактори на средата.” Резултатите от наскоро публикувано популационно изследване, проведено в Канада с участието на над 120 000 деца, доказва връзката между инфекциите по време на бременност и риска за епилепсия при родените деца. Сред другите рискови фактори са посочени усложнения на бременността като еклампсия и отлепване на плацентата, интраутеринна хипотрофия, аномалии на ЦНС, вродени метаболитни нарушения, неонатална инфекция на ЦНС (2). Екипът на д-р Sun е анализирал данните от 90 619 деца, родени между септември 1997 и юни 2003, регистрирани в Danish National Birth Cohort и проследени до декември 2005. Информацията за инфекции (цистит, пиелонефрит, диария, респираторни инфекции, вагиналнa кандидоза, HSV1, HSV2, кондиломи) през първия и втория триместър на бременността е събрана с помощта на телефонни интервюта. В допълнително трето интервю, проведено след раждането, са идентифицирани жените с цистит и пиелонефрит през последния триместър на бременността. С помощта на Danish National Hospital Register е устновено, че при 646 от децата в посочения период е диагностицирана епилепсия. Анализът на данните показва, че децата на майките с цистит, пиелонефрит и диария имат 1.47 пъти по-голяма вероятност да развият епилепсия. Вагиналната кандидоза увеличава риска за заболяването само при преждевременно родените деца (2.51 пъти), докато анамнезата за кашлица, продължила повече от една седмица, е свързана с повишен риск само през първата година след раждането (1.56 пъти). „Установената връзка може да е резултат от самата инфекция, от нейните усложнения или от приложеното лечение”, коментират изследователите. „Необходими са допълнителни проучвания, за да бъдат идентифицирани точните механизми”, е тяхното заключение. (КД) Използвани източници: 1. Sun Y., Vestergaard M., Christensen J. et al. Prenatal exposure to maternal infections and epilepsy in childhood: A population-based cohort study. Pediatrics 2008; 121: e1100-e1107 http://pediatrics.aappublications.org 2. Whitehead E., Dodds L., Joseph K. et al. Relation of pregnancy and neonatal factors to subsequent development of childhood epilepsy: a population-based cohort study. Pediatrics 2006; 117: 1298 –1306