Имунизацията на бременни01/11/2008
Имунизацията на бременни с инактивирана противогрипна ваксина намалява с 63% случаите на лабораторно-потвърдена грипна инфекция и с 29% честотата на инфекциите на респираторния тракт с фебрилитет при кърмачета на възраст до шест месеца, показаха резулатите от проучване на д-р Zaman и сътр. от International Centre for Diarrheal Disease Research в Dhaka, Бангладеш, публикувани в New England Journal of Medicine (1). „Кърмачетата и бременните жени са рискови групи за грипна инфекция, протичаща с тежки усложнения”, коментират авторите и добавят, че Световната здравна организация (СЗО) препоръчва ваксиниране на бременните жени срещу грип от 2005, но до момента няма лицензирана ваксина за приложение при деца под шестмесечна възраст. В настоящото клинично изследване, 340 бременни в последния триместър жени са били имунизирани с инактивирана противогрипна (терапевтична група) или 23-валентна пневмококова ваксина (контроли). Участничките и техните деца са били проверявани периодично за симптоми на дихателна инфекция до 24-та седмица след раждане. Жените и кърмачетата с клиника на вирусна инфекция на дихателните пътища и фебрилитет са били преглеждани, а при децата е бил проведен и тест за лабораторно потвърждаване на диагнозата. При децата на майките от терапевтичната група са били регистрирани по-малко случаи на лабораторно потвърдена грипна инфекция в сравнение с децата на контролите (шест срещу 16 случая, съответно), което определя 63% ефективност на ваксината. Дихателни инфекции с фебрилитет са диагностицирани при 110 кърмачета от терапевтичната група и 153 от контролите, водещо до 29% ефективност на ваксината в профилактиката на респираторните заболявания. При майките имунизацията с противогрипна ваксина е била свързана с 36% намаляване на честотата на инфекциите. „Имунизацията на бременните жени е профилактична мярка с благоприятен ефект както върху самите жени, така и върху техните деца,” коментират авторите. (КД) Използван източник: 1. Zaman K., Roy E., Arifeen S. et al. Effectiveness of maternal influenza immunization in mothers and infants. NEJM 2008; 359: 1555-1564 http://content.nejm.com