Грипни антитела01/11/2008
Грипни антитела от възрастни индивиди, преживяли най-тежката досега пандемия, през 1918, са били изолирани от американски учени, според публикация в списание Nature (1). Антителата са използвани за създаване на клетъчни линии, които инжектирани на инфектирани мишки, са довели до преживяване на опитните животни. Изследователите смятат, че антителата могат да послужат за създаването на ефективно лечение в случай на избухването на нова подобна пандемия, а с наличните технологии би могло да се създадат антитела и срещу други вируси (като HIV). Грипната пандемия от 1918 е причинила смъртта на почти 50 милиона души по света, включително много млади и здрави хора. Повечето експерти считат, че е само въпрос на време докато нов грипен вирус (като H5N1) може да създаде условия за нова тежка пандемия. През 2005 година същите изследователи успяха да изолират грипен вирус от починали през 1918 хора, чиито тела са били открити замръзнали в Аляска. В новото проучване са взели кръвни проби от 32 души на възраст 91-101 години (родени преди 1915), като при всичките е установено наличието на антитела. Авторите са отделили В-клетки, които произвеждат антитела, след което са ги култивирали лабораторно. Седем от пробите са изработили антитела, които реагират на протеин от вируса от 1918, което означава, че имунната система на индивидите може да реагира в случай на нова подобна инфекция. Резултатите сочат, че преживелите пандемията от 1918 притежават ефективно функциониращи, вирус-неутрализиращи антитела срещу този силно вирулентен щам, както и циркулиращи В-клетки (клетки на имунната памет), запазени десетилетия след експозицията до дълбока старост. (ИТ) Използван източник: Yu X., Tsibane T., McGraw P. et al. Neutralizing antibodies derived from the B cells of 1918 influenza pandemic survivors Nature advance online publication 17 August 2008 doi: 10.1038/nature07231 www.nature.com