Ендоваскуларни интервенции при стеноза на a. iliaca


md 01/11/2008

Ендоваскуларните интервенции при оклузивна артериална болест се увеличават. Успоредно с развитието на технологиите се подобряват и крайните резултати за пациентите. Още първоначалните проучвания при стенози на a. iliaca сочат, че успеваемостта при перкутанна транслуминална ангиопластика и отворена операция са сходни, като ангиопластиката е свързана с по-ниска честота на заболеваемост и смъртност. От друга страна, стандартната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.