Denufosol tetrasodium


md 01/11/2008

Denufosol tetrasodium (Prolacria на фирма Inspire) навлезе във второ, пилотно, фаза 3 клинично проучване (TIGER2) за лечение на пациенти с кистозна фиброза (муковисцидоза). В него ще участват около 450 болни с кистозна фиброза (CF) и форсиран експираторен обем за една секунда (FEV1) =/>75%. За период от 48 седмици те ще бъдат рандомизирани да получават denufosol […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.