Дългодействащите бета-2 агонисти са ефективни за лечение на стабилна ХОББ


md 01/11/2008

Дългодействащите бета-2 агонисти (LABA) предлагат ползи за лечение на пациенти с умерена до тежка форма на стабилна хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ, COPD), показаха резултатите от системен обзор, публикувани в списание Chest (1). „Обзорът подкрепя благоприятните ефекти от приложението на LABA при пациенти със стабилна умерена до тежка ХОББ и не потвърждава данните от предишни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.