Аzacitidine


md 01/11/2008

Аzacitidine (Vidaza на Celgene, www.vidaza.com) води до увеличаване на преживяемостта при пациенти с миелодиспластичен синдром (МДС), независимо дали е постигнат пълен отговор към терапията, показа нов анализ на данните от фаза 3 проучването AZA 001, представено на 44-я конгрес на Американското общество по клинична онкология (American Society of Clinical Oncology – АSCO, www.asco.org). Според авторите […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.