Аzacitidine01/11/2008
Аzacitidine (Vidaza на Celgene, www.vidaza.com) води до увеличаване на преживяемостта при пациенти с миелодиспластичен синдром (МДС), независимо дали е постигнат пълен отговор към терапията, показа нов анализ на данните от фаза 3 проучването AZA 001, представено на 44-я конгрес на Американското общество по клинична онкология (American Society of Clinical Oncology – АSCO, www.asco.org). Според авторите на проучването, лечението с azacitidine трябва да продължи най-малко три или четири цикъла при всички групи с МДС и не бива да бъде прекъсвано, ако няма пълна ремисия, тъй като води до увеличаване на преживяемостта. Azacitidine е одобрен от FDA за лечение на МДС. Представеното проучване е най-голямото досега, обхващащо 358 пациенти с МДС. Първоначалните резултати, представени на миналогодишния конгрес на ASCO, показаха, че двегодишната преживяемост след терапия с медикамента е 50.8%, в сравнение с 26.2% след конвенционална терапия. Дори високодозовата химиотерапия, която може да доведе до пълна ремисия, не е предизвикала такова удължаване на преживяемостта. При сравнение на резултатите, всички групи с МДС, включително и тази със стабилен ход на болестта, имат по-висока преживяемост в сравнение с конвенционалната химиотерапия. Единствените без ефект от лечението са тези, не отговорили на azacitidine. Резултатите от AZA 001 са първите, показващи, че достигането на пълна ремисия не е задължително за увеличаване на преживяемостта. (ОИ)