Аортна клапна регургитация след перкутанно затваряне на сърдечни пороци


md 01/11/2008

Перкутанното транскатетърно имплантиране на устройство за затваряне на междупредсърден дефект (ASD) и персистиращ форамен овале (PFO) може да доведе до развитие на аортна регургитация (AR), като усложнение, при съответно 9% и 10% от пациентите, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Heart (1). Най-честа причина затова е неправилната позиция на устройството, което води до промяна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.