60% от исхемичните инсулти01/11/2008

60% от исхемичните инсулти (ИИ) при пациенти с мозъчносъдова атеросклеротична болест възникват в рамките на 90 дни след транзиторна исхемична атака (ТИА)*, показаха данните от проучването WASID (Warfarin-Aspirin Symptomatic Intracranial Disease), публикувани в Archives of Neurology (1).

Рискът за ранен инсулт (в рамките на три месеца) след ТИА е равен на този за повторен инсулт след предходен ИИ, смятат авторите.

Пациентите, прекарали ТИА, са група с точно толкова висока вероятност за бъдещ ранен ИИ като тези, които са прекарали първи инсулт.

В проучването са участвали 569 пациенти, от които – 222 души с ТИА през предшестващите три месеца, 241 – с ИИ и 106 – с двете нарушения на мозъчното кръвообращение. Проведената ангиография е потвърдила каротисна стеноза от 50 до 99% (над 70% се приема за високостепенна).

Рискът за инсулт в периода от 90 дни след ТИА е бил 6.9% в сравнение с 4.7% след ИИ (p=0.32). Сред пациентите, преживяли само ТИА, 60% от инсултите в зоната на стенозираната мозъчна артерия са възникнали в рамките на 90 дни след инцидента в сравнение с 34.4% от инсултите при пациентите, преживяли инсулт (р=0.05).

Болните с ТИА и ИИ са имали точно два пъти по-висока вероятност да развият ранен инсулт в сравнение със здравите контроли.

В групата с ТИА – единственият значим предиктор за ранен инсулт (съотношение на вероятностите 4.7) са били данните от образната диагностика за наличие на мозъчен инфаркт (р=0.006).

Необходими са допълнителни проучвания, които да установят специфичните интервенции, които могат да намалят ранния риск за инсулт при този тип пациенти с ТИА, препоръчват изследователите, които са започнали изпитвания в тази област.

* Синоним на ТИА (TIA) – преходно исхемично нарушение на мозъчното кръвообращение, преходна мозъчна исхемия

За допълнителна информация:

Принципи на лечение на мозъчните инсулти 2008 http://www.eso-stroke.org/pdf/ESO08_Guidelines_Bulgarian.pdf

Използван източник:

1. Ovbiagele B., Cruz-Flores S., Lynn M., Chimowitz M., for the Warfarin-Aspirin Symptomatic Intracranial Disease (WASID) Study Group. Early stroke risk after transient ischemic attack among individuals with symptomatic intracranial artery stenosis. Arch Neurol 2008, 65: 733-737 http://archneur.ama-assn.org