Затлъстяването при децата и юношите е не само козметичен дефект01/09/2008
Подрастващите с наднормено тегло и затлъстяване са изложени на повишен риск за развитие на хронични заболявания като диабет тип 2, сърдечносъдови усложнения и мастна дегенерация на черния дроб, показаха резултатите от проучване на д-р Elizabeth Denney-Wilson и сътр. от University of Sydney, публикувани в списание Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine (1). „Няколко изследвания доказват, че децата и юношите с наднормено тегло имат по-висока честота на рисковите фактори за сърдечносъдови и метаболитни заболявания в по-късна възраст”, коментират авторите. През 2004, екипът на д-р Michael Booth и Elizabeth Denney-Wilson провежда голямо популационно проучване, New South Wales Schools Physical Activity and Nutrition Survey (SPANS 2004), което обхваща почти 5500 деца от 100 детски градини и училища на възраст между пет и 16 години (2). Целите на проекта включват събиране на актуална информация относно хранителните навици и двигателната активност на децата, откриване на рисковите фактори, които предразполагат към затлъстяване и хронични заболявания и изготвяне на препоръки за профилактика на посочената патология (2). Настоящото изследване е част от SPANS 2004, което изучава връзката между индекса на телесна маса (ИТМ) и обиколката на талията при юношите и риска за появата на диабет тип 2, сърдечносъдови усложнения и мастна дегенерация на черния дроб. То обхваща 496 ученици на средна възраст 15 години (58% момчета). Освен антропометрични измервания, на всеки участник е взета кръв за изследване на серумните нива на липопротеините с висока (HDL) и ниска плътност (LDL), триглицеридите, инсулина, глюкозата, аланин-аминотрансферазата (ALT), гама-глутамилтрансферазата (GGT) и високочувствителния С-реактивен протеин (CRP). Анализът на резултатите показва, че при момчетата, основните фактори, асоциирани със затлъстяване, са нивата на инсулин (р<0.001), ALT (р<0.001), GGT (р=0.005), HDL (р<0.001), CRP (р<0.001), както и стойностите на артериалното налягане (р<0.001). При момичетата тези фактори включват нивата на инсулин, HDL (р<0.001) и CRP (р<0.001). В сравнение с връстниците си с нормален ИТМ, тези със затлъстяване са имали много по-често два или повече рискови фактора за появата на хронични заболявания впоследствие (момчета - 73.5% спрямо 7.6%; момичета - 44.4% спрямо 5.4%; р<0.001 за двете). „Подрастващите с наднормено тегло и затлъстяване, особено момчетата, са изложени на повишен риск за развитие на хронични заболявания в зряла възраст,” твърдят изследователите. „Обиколката на талията не е по-добър предиктор за наличието на метаболитни рискови фактори в сравнение с ИТМ”. (КД) Използвани източници: 1. Denney-Wilson E., Hardy L., Dobbins T. et al. Body mass index, waist circumference, and chronic disease risk factors in Australian adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med 2008; 162(6): 566-573 http://archpedi.ama-assn.org 2. NSW Schools Physical Activity and Nutrition Survey (SPANS) 2004 Summary Report http://www.health.nsw.gov.au/pubs/2006/pdf/spans_report.pdf