Заболеваемостта от диабет тип 101/09/2008
Заболеваемостта от диабет тип 1 сред децата във Финландия продължава да расте с още по-ускорени темпове отколкото преди, показа анализ на данните за периода 1980-2005 година, публикуван в списание Lancet (2008, 371:1777-1782 www.thelancet.com). Финландия е страната с най-голяма честота на диабет тип 1 в света. По време на изследвания 26-годишен период, заболяването е било диагностицирано при приблизително 5800 момчета и 4900 момичета на възраст до 14 години или това означава 42.9 случаи на 100 000 годишно. През 2005 година честотата на диабет тип 1 е достигнала 64.2 на 100 000 спрямо 31.4 през 1980. Анализът по възрасти показва заболеваемост на 100 000 на година съответно - 31.0 сред децата от 0 до 4 години, 50.5 при тези от 5 до 9 години и 50.6 в групата от 10 до 14 години. Най-голямо повишаване на случаите е наблюдавано при децата под 5 години (увеличение с 4.7% на година). Сътношението момчета:момичета е 1.1, но сред тези на възраст 13 години достига 1.7. Причините за повишената заболеваемост от диабет тип 1 остават неустановени, но изследователите смятат, че са отговорни промени в околната среда и особено в начина на хранене на майките и децата.