Включването на цинк в терапията01/09/2008
Включването на цинк в терапията на острия и протрахирания енетероколит намалява тежестта и продължителността на заболяването, показаха резултатите от мета-анализ на 22 рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания, публикувани в списание Pediatrics (1). Авторите на мета-анализа подчертават, че са необходими допълнителни изследвания, за да се устновят точните механизми на антидиаричния ефект на цинка. Те са анализирали данни на над 15 000 деца с остра или протрахирана диария. Добавянето на цинк към терапията намалява средната продължителност на заболяването, както и честотата на диаричните изхождания (средно с 19% и с 12.5% при болните с остра и протрахирана диария, съответно). Цинкът има и изразен протективен ефект. Добавката намалява вероятността и за двата типа диария средно с 18%. Нежелан ефект на лечението с цинк е повишената честота на повръщане (реакцията е по-изразена след прием на цинков глюконат в сравнение с цинков сулфат/ацетат). „Нашите резулатите за пореден път доказват, че цинкът е ефективен за профилактика и лечение на остри и протрахирани диарии при деца,” заявиха изследователите. Използван източник: 1. Lukacik M., Thomas R., Aranda J. A Meta-analysis of the effects of oral zinc in the treatment of acute and persistent diarrhea. Pediatrics 2008; 121(2): 326-336 http://pediatrics.aappublications.org