Тrimethoprim/sulfamethoxazole е ефективен при деца с хроничен активен отит01/09/2008
Терапията с високи дози trimethoprim/sulfamethoxazole за период от шест до 12 седмици, комбинирана с кортикостероид и локално приложени антибиотици, води до оздравяване на почти 70% от децата с хроничен отит, показаха резултатите от проучване на д-р Erwin van der Veen и сътр. от University Medical Center Utrecht в Холандия, публикувани в списание Pediatrics (1). През 2000, Khanna и сътр. съобщиха, че краткият терапевтичен курс (две седмици) с trimethoprim/sulfamethoxazole е свързан с повлияване на отореята при 75% от болните, съпоставени с 85% при тези, лекувани с антимикробен медикамент, съобразно антибиограмата. „Целта на нашето изследване беше да установим клиничната ефективност на продължителното лечение с trimethoprim/sulfamethoxazole при деца с хроничен активен отит,” коментират авторите. „Този вид терапия е сравнително евтина, понася се добре от децата и е доказала своята ефикасност при профилактиране на рецидивиращия отит”. Общо 101 пациенти на възраст между една и 12 години са били рандомизирани на trimethoprim/sulfamethoxazole (18 mg/kg, два пъти дневно) или плацебо за шест до 12 седмици като допълнение към основната терапия от локален антибиотик и кратък курс с кортикостероид. Хроничният отит е дефиниран като наличие на оторея за повече от 12 седмици. Участниците са били проследени средно за една година. На шестата седмица от лечението, 28% от болните в терапевтичната група са били с оторея, съпоставени с 53% от контролите. На 12 седмица, те са били съответно 32% и 47%. В края на първата година резултатите са били сходни в двете групи – 25% от децата, лекувани с trimethoprim/sulfamethoxazole са били с оторея спрямо 20% от контролите. При едно дете от терапевтичната група е наблюдаван обрив, девет са съобщили за гастроинтестинални нарушения. Най-често изолираният причинител от кулурите и в двете групи е бил Pseudomonas aeruginosа. „Продължителният терапевтичен курс с високи дози trimethoprim/sulfamethoxazole е ефективен при деца с хроничен активен отит. Ефектът е по-изразен при по-краткия шестседмичен курс, като намалява след преустановяване на лечението,” заключават изследователите. Хроничният отит е сред водещите причини за нарушението на слуха при деца и може да доведе до сериозни усложнения като мастоидит и менингит. Ето защо, заболяването трябва да се лекува активно. (КД) Използван източник: 1. Van der Veen E., Rovers M., Albers F. Effectiveness of trimethoprim/sulfamethoxazole for children with chronic active otitis media: a randomized, placebo-controlled trial. Pediatrics 2007; 119: 897-904http://pediatrcis.aappublications.org