Sugammadex – нов антагонист на недеполяризиращите миорелаксанти01/09/2008
Sugammadex на Schering-Plough* бе одобрен през юни от ЕМЕА за рутинно антагонизиране на действията на недеполяризиращите миорелаксанти rocuronium и vecuronium при възрастни пациенти, както и за антагонизиране на действието на rocuronium при деца на възраст 2-17 години (1). Наличните средства за антагонизиране на ефектите на недеполяризиращите релаксанти имат бавно действие и притежават различни нежелани странични ефекти. „Това е важна стъпка за подобряване на контрола и възможностите на общата анестезия,” заяви д-р Fred Hassan, главен изпълнителен директор на компанията. Sugammadex е първи и единствен представител на групата на селективно свързващите миорелаксантни средства (selective relaxant binding agent - SRBA) и ще даде нова възможност на анестезиолозите за бързо и ефективно антагонизиране на умерената и дълбоката релаксация по време на анестезия. Schering-Plough разработи медикамента, след придобиването на Organon BioSciences през 2007. Положителното становище на европейския регулаторен орган е базирано на резултати от успешно приключилите проучвания SIGNAL и AURORA. - SIGNAL включва възрастни пациенти, подложени на оперативно лечение, при които е използван rocuronium за интубация и поддържане на мускулната релаксация. При постигането на дълбока мускулна блокада (диагностицирана с нервно-мускулен стимулатор), в края на хирургичната интервенция са приложени sugammadex или neostigmin плюс glycopyrrolate (стандартна схема за антагонизиране на блока). Резултатите показват, че пълното възстановяване от миорелаксацията е било по-бързо при sugammadex, в сравнение с комбинацията neostigmin/glycopyrrolate (2.7 min срещу 49 min съответно). - AURORA изследва възрастни пациенти, подложени на оперативно лечение, при които за интубация и поддържане на мускулната релаксация е приложен rocuronium. Както и в SIGNAL, за антагонизиране са използвани sugammadex или neostigmin плюс glycopyrrolate. Данните сочат, че пълно възстановяване се наблюдава на 1.4 min (в групата със sugammadex) и на 17.6 min (в групата с neostigmin/glycopyrrolate). Най-честите нежелани странични ефекти (>5%) на sugammadex, наблюдавани в проучванията, са били свързани с възстановяването на мускулната функция и нарушено възприятие за вкус. (ИТ) * www.schering-plough.com Използван източник: 1. European Union’s CHMP issues positive opinion on sugammadex www.medicalnewstoday.com