Стентове, отделящи локално ген01/09/2008
Стентове, отделящи локално ген, който инхибира действието на моноцитния хемоатрактантен протеин 1 (МСР-1)*, могат да предотвратят ин-стент рестенозите (ISR), показаха резултатите от експериментално проучване при зайци и маймуни, публикувани в списание Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology (1). Авторите са изследвали in vivo профила на ефективност и безопасност на стентове с биосъвместима полимерна основа, покрити с плазмид, носител на анти-МСР-1 гена, наречен 7ND, с цел предотвратяване на моноцитната инфилтрация и неоинтималната пролиферация. Данните са показали, че 7 ND ген-отделящите стентове намаляват неоинтималната пролиферация. Според авторите, стратегията за инхибиране на действието на MCP-1 с помощта на ген-отделящи стентове (gene-eluting stents - GES) може ефективно да преодолее този процес и да намали честотата на ISR. По-нататъшните цели на изследователите са усъвършенстване на генния трансфер и изследване на натрупването на хепарин върху биоразтворимата полимерна система. (ОИ) * MCP-1 е хемокин, който действа като активатор на мононуклеарните клетки. Той стимулира миграцията на моноцитите през микроваскуларния ендотел. Предполага се, че MCP-1 участва в патогенезата на пулмоналната артериална хипертония, поради което анти- MCP-1 (7 ND-MCP-1) генната терапия се изследва като терапевтична възможност и в тази област. Използван източник: 1. Egashira K. Nakano К. Ohtani К. et al. Local delivery of anti-monocyte chemoattractant protein-1 by gene-eluting stents attenuates in-stent stenosis in rabbits and monkeys. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 2007;27:2563 http://atvb.ahajournals.org/cgi/content/abstract/27/12/2563