Simvastatin >20 mg/ден01/09/2008
Simvastatin >20 mg/ден, прилаган в допълнение на amiodaronе, увеличава риска за рабдомиолиза, предупреди през август FDA (1). Предупреждението се отнася за simvastatin (Zocor, Merck и генерични форми), ezetimibe/simvastatin (Vytorin, Merck & Schering-Plough) и niacin ЕR/simvastatin (Simcor, Abbott). Въпреки че рабдомиолизата се смята за „клас нежелан страничен ефект“ на статините, рискът се увеличава при прилагането на simvastatin в доза над 20 mg/ден при пациенти, които са на терапия с amiodarone. Лекарите трябва да са наясно за този повишен риск, за да избягват прилагането на simvastatin >20 mg/ден при болни, които получават антиаритмична терапия с amiodarone (оригинален или генерични форми). Те трябва да имат предвид също така, че не трябва да назначават amiodarone при пациенти, които получават доза от статина над 20 mg/ден. Причината за регистрираната повишена честота на рабдомиолиза е неустановена, но вероятно се дължи на факта, че amiodarone инхибира ензима цитохром Р450 3А4 (CYP 3A4), а той метаболизира симвастатин. Рискови за нежеланото странично действие са пациенти на възраст 65=/>години, случаите с бъбречно увреждане или с неконтролиран хипотиреоидизъм. Използван източник: 1. www.fda.gov/cder/drug/InfoSheets/HCP/simvastatin_amiodaroneHCP.htm