Семейството на натриуретичните пептиди


md 01/09/2008

Семейството на натриуретичните пептиди (NP) включва: предсърден (атриален) натриуретичен пептид (ANP), B-тип натриуретичен пептид (BNP), произвеждани съответно от миокарда на предсърдията и на камерите, както и от сърдечните фибробласти; C-тип натриуретичен пептид (CNP) – продуциран от съдовия ендотел и централната нервна система и dendroaspis натриуретичен пептид (DNP), синтезиран от миокарда и ендотела на коронарните съдове. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.