Семейството на натриуретичните пептиди01/09/2008
Семейството на натриуретичните пептиди (NP) включва: предсърден (атриален) натриуретичен пептид (ANP), B-тип натриуретичен пептид (BNP), произвеждани съответно от миокарда на предсърдията и на камерите, както и от сърдечните фибробласти; C-тип натриуретичен пептид (CNP) – продуциран от съдовия ендотел и централната нервна система и dendroaspis натриуретичен пептид (DNP), синтезиран от миокарда и ендотела на коронарните съдове. Натриуретичните пептиди се свързват с кардиопротективни действия. Те имат анти-фибротични, анти-хипертрофични, анти-инфламаторни, клетъчнопротекивни свойства за миокарда в допълнение на постиганата от тях супресия на ренин-ангиотензин-алдостероновата система. ANP бе изолиран за първи път от Bold и сътр. през 1981 година. Оттогава, вече повече от 25 години семейството на NP e обект на научно-изследователски и клиничен интерес поради потенциалните благоприятни ефекти върху сърдечната и бъбречната функция. DNP е изолиран за първи път от отровата на Източната зелена мамба (Dendroaspis angusticeps – на снимката), откъдето и идва и неговото име. Той има сходна структура на ANP, BNP и CNP. Подобен пептид на този в отровата на Dendroaspis angusticeps, бе доказан по-късно в плазмата и миокарда при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност. DNP има сходно действие на цикличния гуанозин монофосфат (cGMP) в бъбречните тубули - участва в регулацията на натриевата екскреция.