Рибаунд ефект на clopidogrel при пациенти с остри коронарни синдроми?


md 01/09/2008

Преустановяването на приема на clopidogrel след остри коронарни синдроми (ACS) води до повишаване на риска за остър миокарден инфаркт или смърт през първите 90 дни след спирането на терапията, посочиха резултатите от обсервационното проучване CURE, публикувани в Journal of the American Medical Association (1). Според неговите автори, отговорният механизъм за наблюдаваното увеличаване на тромбогенния риск […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.