Пробиотикът Lactobacillus reuteri ATCC 5573001/09/2008
Пробиотикът Lactobacillus reuteri ATCC 55730, въвеждан като хранителна добавка за период от един месец, подобрява хранителния толеранс и гастроинтестиналния мотилитет при преждевременно родени кърмачета на изкуствено хранене, показаха резултатите от проучване на д-р Flavia Indrio и сътр. от University of Bari в Италия, публикувани в Journal of Pediatrics (1). Според авторите, пробиотиците трябва рутинно да се използват при преждевременно родените деца, за да се модифицира и подпомогне функцията на незрелия храносмилателен тракт. Изследователите са проследили 30 деца, родени преди термин, от които 10 са били на естествено хранене. Останалите 20 кърмачета са приемали адаптирани млека. Те са били рандомизирани на плацебо или добавка от L. reuteri за период от 30 дни. При участниците, получавали L. reuteri, както и при тези на естествено хранене, по-рядко са се наблюдавали епизоди на регургитация и колики, като броят на изхожданията е бил по-голям в сравнение с кърмачетата на плацебо. Мотилитетните характеристики на децата, приемали пробиотик, са били сходни с тези, които са били изцяло на майчина кърма. Не са били наблюдавани сериозни нежелани реакции. „Нашите резулати показват, че включването на L. reuteri под формата на хранителна добавка, подобрява хранителния толеранс и стомашночревния мотилитет при новородените,” коментира д-р Indrio. „Изясняването на точните механизми, чрез които пробиотикът стимулира функцията на гастроинтестиналния тракт, ще бъде от полза за профилактиката и лечението на функционалните нарушения при преждевременно родените деца”. В момента авторите подготвят ново проучване, което ще изследва ефекта на L. reuteri върху регургитацията и гастроезофагеалния рефлукс при кърмачета на възраст между един и шест месеца. (КД) Използван източник: 1. Indrio F., Riezzo G., Raimondi F. et al. The effects of probiotics on feeding tolerance, bowel habits, and gastrointestinal motility in preterm newborns. J Pediatr 2008; 152: 801-806 www.jpeds.com