Пробиотикът Escherichia coli Nissle



01/09/2008
Пробиотикът Escherichia coli Nissle (ЕсN) 1917 има благоприятен терапевтичен ефект при кърмачета и малки деца с диария, продължаваща над четири дни, показаха резултатите от проучване на д-р Jobst Henker и сътр. от University Carl-Gustav-Carus в Dresden, Германия, публикувани в списание The Pediatric Infectious Disease Journal (1). „През последните години се натрупаха достатъчно доказателства за ефективността на пробиотиците при заболявания на гастроинтестиналния тракт,” коментират авторите. „Данните от изследвания, проведени по-рано, доказват тяхната отлична поносимост и безопасност”. Включени са 151 деца на възраст между един и 47 месеца, с диария (над три воднисти или кашави изпражнения дневно, без примес на кръв), продължаваща над четири дни (но под 14 дни), с лека степен на дехидратация. Всички участници са били без данни за хипотрофия, като оралната рехидратация е била основна част от терапията им. Те са получавали 1-3 ml суспензия EcN или плацебо дневно за период от три седмици. Резултатите показват, че диарията при децата от терапевтичната група е била средно с 3.3 дни по-кратка от тази при контролите. Повече пациенти от плацебо групата са били с дехидратация в края на проучването. По-голям процент болни от терапевтичната група са били в подобрено общо състояние (97%), в сравнение с контролите (62%). Не са били регистрирани значими нежелани реакции. „ЕcN има благоприятен ефект не само при възрастни болни с улцерозен колит, но и при деца с остра неспецифична диария,” заявява д-р Henker. (КД) Използван източник: 1. Henker J., Haass M., Blokhin B. et al. Probiotic Escherichia coli Nissle 1917 versus placebo for treating diarrhea of greater than 4 days duration in infants and toddlers. Pediatr Infect Dis J 2008; 27: 494-499 www.pidj.com