При деца с фамилна анамнеза01/09/2008
При деца с фамилна анамнеза за хипертрофична кардиомиопатия (ХКМП) трябва да се провежда скрининг на по-ранна възраст поради по-ранния пик на риска за внезапна сърдечна смърт (ВСС), дължаща се на ритъмни нарушения, смятат авторите на кохортно проучване в Швеция, публикувано в European Heart Journal (1). Хипертрофията на лявата камера често прогресира изразено по време на пубертета при пациенти с фамилна ХКМП. Настоящите указания препоръчват да се провежда скрининг на децата с фамилна обремененост за ХКМП след 12-15 годишна възраст. ХКМП е най-честата унаследявана причина за ВСС при децата и юношите. За да определят възрастта с най-висок риск за ВСС, както и полово-специфичните разлики в това отношение, авторите са анализирали данните при 150 пациенти с диагностицирана ХКМП преди 19-годишна възраст, от които – 59% са били от мъжки пол. В цялата изследвана кохорта са възникнали 56 смъртни случая, от тях - 47 (83.9%) преди навършването на 18.9 години. От всичките случаи с летален изход, 39 са се дължали на ритъмна ВСС, от които - 31 са възникнали преди 19-годишна възраст. Годишната смъртност е била 7.2% при пациентите на възраст от 9 до 13.9 години, като след 16 години е спаднала до 1.7%. Във възрастовата група 9-13.9 години са възникнали 3.75 пъти повече случаи на ВСС в сравнение с групата над 16 години (р=0.025). Тенденцията за повишена честота на ВСС е била наблюдавана както при случаите с фамилна, така и при тези с идиопатична ХКМП. Рискът за ВСС при момичетата с ХКМП е достигал пик при 10-11 годишните, а при момчетата – на 15-16 години. Анализът на данните от националния регистър на причините за смъртност в Швеция е потвърдил, че леталитетът при ХКМП е значимо по-висок във възрастовата група 8-16 години (0.112 на 100 000) отколкото при 17-30 годишните (0.055 на 100 000). Използван източник: 1. Ostman-Smith I., Wettrell G., Keeton B. et al. Age- and gender-specific mortality rates in childhood hypertrophic cardiomyopathy. Eur Heart J. 2008, 29: 1160-1167 http://eurheartj.oxfordjournals.org