Препоръки на ESPGHAN и ESPID за терапия на острите гастроентерити при деца в Европа (1)*


md 01/09/2008

I.Рехидратация 1. Оралната рехидратация е терапия на първи избор в лечението на деца с остър гастроентерит 2. При невъзможност за орална рехидратация, да се предпочита ентерална рехидратация през назогастрална сонда вместо възстановяване на водния баланс през венозен път. Ентералната рехидратация е свързана с по-малка честота на нежелани реакции и по-кратък болничен престой в сравнение с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.