Пациентите с метаболитен синдром01/09/2008
Пациентите с метаболитен синдром имат повишен риск за бъбречно-каменна болест, показаха резултатите от епидемиологично проучване, публикувани в American Journal of Kidney Diseases (1). В анализа са включени данните при 15 000 души, на възраст 20 години и повече, които са участвали в Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) в САЩ. Групата е била изследвана за наличието на пет компоненти на метаболитен синдром: централно затлъстяване, хипергликемия, хипертриглицеридемия, нисък HDL-холестерол и хипертония. Метаболитният синдром се среща при 25% от популацията в САЩ. 4.7% от участниците са имали анамнеза за нефролитиаза, чиято честота се е увеличавала с повишаването на броя на компонентите на метаболитен синдром – 3% при нито един компонент, 7.5% при наличието на три и 9.8% при наличието на пет компоненти. След изключване на влиянието на възрастта и други фактори, наличието на два или повече компоненти на метаболитен синдром е било свързано със значимо повишаване на риска за нефролитиаза. При пациентите с четири или пет компоненти този риск е бил почти двоен. Загубата на тегло при хората със затлъстяване може да намали и техния риск за бъбречно-каменна болест, е основният извод на авторите. Използван източник: 1.West B., Luke A., Durazo-Arvizu R. et al. Metabolic syndrome and self-reported history of kidney stones: The National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) 1988-1994. Am J Kidney Dis 2008, 51:741-747 www.ajkd.org