Пациенти с висок риск при синкоп


md 01/09/2008

Синкопът е чест клиничен проблем, създаващ терапевтични затруднения и влошаващ качеството на живот, според обзорна статия, публикувана в Cardiosource (1). Около половината от хората над 70-годишна възраст са имали преходна загуба на съзнание поне един път през живота си. Нарушението се дефинира като преходна, преминаваща спонтанно (самоограничаваща се), загуба на съзнание, обикновено водеща до падане. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.