Нови терапии при остра болка01/09/2008
Наркотичните аналгетици (опиати) и нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) са основни средства за терапия на острата болка. През последните 10 години бяха създадени сравнително малък брой нови медикаменти в тази област. В момента през различни фази на проучване преминават някои лекарствени средства, които могат да се превърнат в алтернатива на традиционно използваните методи (1). Острата болка е една от основните причини за търсене на лекарска помощ в развитите страни, като най-често се дължи на травми, остро заболяване, медицински процедури и оперативно лечение. - Ionsys (fentanyl за приложение чрез йонофореза) представлява активирана от пациента трансдермална система (patient-activated transdermal system - PATS), която се прилага за терапия на остра следоперативна болка. Устройството е подобно на PCA помпите и се поставя на ръката или гръдния кош, а медикаментът се дозира чрез йонофореза. Данни от изследвания сочат, че методът е сходен по ефективност с PCA инфузионна помпа с morphine. Ionsys е индициран за краткосрочна терапия на остра постоперативна болка при възрастни пациенти. Системата подава 40 mcg fentanyl при всяко натискане на бутона. След всяка апликация има период на заключване (lockout) за 10 минути. За разлика от PCA помпите, PATS не може да се програмира, поради което не е възможно да се прилага базална инфузия. - Flector (diclofenac 1.3% под формата на трансдермален пластир) е индициран за лечение на остра болка в резултат на леки травми (изкълчване, навяхване, разтягане на сухожилие). Системната абсорбция е минимална и е еквивалентна на 1% от 50 mg таблетна форма, приета per os два пъти дневно. Степента на абсорбция варира, поради което пластирът трябва да се прилага върху интактна кожа. Всеки пластир съдържа diclofenac 180 mg и като цяло се толерира добре. Най-честите нежелани странични ефекти са локални реакции на мястото на апликация. Въпреки ниската степен на абсорбция, подобно и на останалите НСПВС, Flector е противопоказан за лечение на постоперативна болка след аортокоронарен бай-пас. - Topentadol (на Ortho-McNeil-Janssen) е нов централнодействащ аналгетик за перорално приложение, който преминава фаза 3 клинични проучвания. Представлява мюопиоиден рецепторен антагонист и инхибитор на обратното залавяне на noradrenaline. В момента се провеждат клинични проучвания за терапия на остра (лекарствена форма с бързо действие) и хронична болка (лекарствена форма с продължително действие). Резултатите показват, че tapentadol 50 и 100 mg осигурява ефективна аналгезия, която е сходна с тази на oxycodone 10-15 mg, но при по-ниска частота на гадене, повръщане и запек. - Vicodin CR (hydrocodone с контролирано освобождаване плюс acetaminophen) преминава фаза 3 клинични проучвания за терапия на умерена/силна остра и хронична болка. Първоначалните данни сочат, че приложението на hydrocodone 15 mg/acetaminophene 500 mg осигурява сходен до наркотичните аналгетици обезболяващ ефект. - ROX-888 е лекарствена форма на ketorolac, предназначена за интраназална апликация при умерена и тежка болка. Назалният начин на приложение ще бъде допълнителна алтернатива за лекарите към пероралния и интравенозния път за приложение в следоперативния период. - Adlea (capsaicin) е дългодействащ, не-опиоид, агонист на TRV1 рецепторите, които се намират в централната и периферната нервна система, и медиират предаването на болковите импулси. В момента се провеждат фаза 3 клинични проучвания с медикамента за терапия на остра следоперативна болка. Резултатите показват продължителен ефект при липса на значими неблагоприятни странични ефекти. (ИТ) Използван източник: 1. Strickland J. New therapies for acute pain Medscape Neurology & Neurosurgery www.medscape.com