Ниските нива на витамин D са свързани с повишен риск за миокарден инфаркт01/09/2008
Понижените плазмени нива на витамин Д (25-dihydroxyvitamin-D (25[OH]D) при мъже са свързани с повишен риск за миокарден инфаркт, дори и след изключане на влиянието на традиционни рискови фактори за коронарна болест на сърцето, показаха резултатите от случай-контрола проспективно проследяване, публикувани в Archives of Internal Medicine (1). Изследването HPFS (Health Professionals Follow-up Study) е обхванало 18 225 мъже на възраст между 40 до 75 години, без изходни данни за сърдечносъдови заболявания. За десетгодишен период на проследяване, 454 участници са развили нефатален миокарден инфаркт или фатална коронарна болест на сърцето (КБС). Резултатите (при сравнение с 900 здрави контроли) показват, че пациентите с дефицит на витамин Д (</=15 ng/ml) имат 2.42 пъти по-висок риск за миокарден инфаркт (p30 ng/ml. Връзката остава значима (2.09 пъти по-висок риск за МИ, p=0.02 за тенденцията) и след изключване на влиянието на други рискови фактори за атеросклероза и КСБ като: фамилна анамнеза за МИ, индекс на телесна маса, алкохолна консумация, физическа активност, анамнеза за диабет и артериална хипертония, етност, регион, прием на омега-3 мастни киселини и липиден профил. За увеличаване на стойностите от 12 до 35.5 ng/ml, e необходима дневна доза на витамин Д около 3000 IU (токсични реакции се появяват при дози над 10 000 IU). Ако даните от проучването се потвърдят и в други изследвания, то необходимата доза от витамин Д трябва да надхвърля тази от сегашните препоръки (200-600 IU/ на ден), особено при пациенти с недостатъчна експозиция на слънце. Чаша мляко съдържа около 100 IU. Вероятно витамин Д намалява риска за атеросклероза и КСБ посредством комбинирано благоприятно влияние върху пролиферацията на съдовите гладкомускулни клетки, възпалението, съдовата калцификация, ренин-ангиотензиновата система и кръвното налягане, предполагат авторите. Изложени на по-голям риск за хиповитаминоза Д са хората с по-тъмен цвят на кожата и възрастните. Слънчевата експозиция зависи не само от региона, но и от начина на обличане (културни традиции, религия, мода). (ОИ). Използван източник: 1. Giovannucci E., Liu Y., Hollis B. et al. 25-hydroxyvitamin D and risk of myocardial infarction in men. A prospective study. Arch Intern Med. 2008; 168:1174-1180 http://archinte.ama-assn.org