Начинът на раждане повлиява развитието на имунната система?01/09/2008
Децата, родени с Цезарово сечение, имат с 52% по-висок риск за развитие на астма, в сравнение с родените по вагинален път, показаха данни от Medical Birth Registry на Norwegian Institute of Public Health (www.fhi.no), който обхваща 1.7 милиона новородени (1). Спешните Цезарови сечения са били свързани с по-висок риск за астма (59%) отколкото плановите Цезарови сечения (42%). В сравнение с родените по вагинален път след спонтанно започнало раждане, вагиналното раждане с вакуум или форцепс също е било свързано с 20% по-висок риск за бъдещо развитие на заболяването. Родените с Цезарово сечение имат повече дихателни проблеми, тъй като са по-малко изложени на сресови хормони и компресия на гръдния кош – механизми, които спомагат за отделянето на амниотичната течност от белите дробове. Това може би има и дългосрочен ефект за риск за бъдещо развитие на астма. Според друга хипотеза, родените с Цезарово сечение имат нарушена функция на имунните клетки поради супресия на Т клетките, които регулират функцията на имунната система. Авторите са изследвали данните за раждания за периода 1967-1998, като са изключили многоплодна бременност и деца с вродени аномалии. Новородените са били разделени в няколко групи: спонтанно вагинално раждане; приложение на вакуум и форцепс; Цезарово сечение (планово и спешно). Пациентите са проследени до навършването на 18-годишна възраст. (ИТ) Използван източник: 1. Tollanes M., Moster D., Daltveit A. et al. Cesarean section and risk of severe childhood asthma: a population-based cohort study. J Pediatr. 2008, 153(1):112-116 www.jpeds.com