МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/09/2008
През септември списание МD започна своята пета година. В тази, 38-ма поредна, книжка предлагаме информация за читатели, които имат интереси в областта на нефрологията, кардиологията, инфекциозните болести, педиатрията, ендокринологията, акушерството и гинекологията... Ваксините срещу човешки папиломен вирус (HPV) може да са профилактични, но не са противоракови. Не е доказано, че интервенцията с тях понижава заболеваемостта и смъртността от рак на маточната шийка. Средствата на националната здравноосигурителна система трябва да се влагат в програми за масов ефективен скрининг за профилактика на цервикалния карцином. В рубриките Primum non nocere и Pharma сме изложили аргументите в подкрепа на това твърдение. Нов скрининг тест (CINtec Histology Kit) е по-точен отколкото цитологичния скрининг (Pap) за откриване на диспластичните и неопластичните лезии на маточната шийка, показаха резултатите от проучване в Италия. Тестът установява повишена експресия на протеина P16INK4A – биомаркер за специфични клетъчни промени при жените с преканцерозни лезии. Диспластичните цервикални клетки имат повишена активност на P16INK4A, който е инхибитор на циклин-зависимата киназа. Резултатите от изследването на 1100 жени показват, че новият метод идентифицира 88% от високорисковите лезии на маточната шийка. Тестът за оценка на активността на P16INK4A в цервикалната тъкан открива с 50% повече високорискови лезии в сравнение с Рap, като води до значимо намаляване на фалшиво-положителните резулати и свързаните с това излишни (и скъпо струващи) колпоскопии. Хора, преживяли грипна инфекция по време на пандемията през 1918 година, имат повишен и до днес титър на антитела срещу вируса-причинител - щам H1N1, показаха резултатите от проучване, в което са участвали 32 души, родени през 1915 година. Естественият адаптивен имунитет срещу един от най-вирулентните грипни вируси се запазва 90 години след експозицията, коментират авторите в списание Nature. Циркулиращи В клетки на донори от тази група хора секретират моноклонални антитела, които имат висока имунна активност спрямо хемаглутинина на вируса от 1918. Антителата са демонстрирали кръстосана реактивност с генетично сходния хемаглутинин на щама H1N1 от 1930 година. Ендократното инжектиране на мишки с изолираните моноклонални антитела след инокулация с реконструиран вариант на вируса от 1918 (сходен вирулентен фенотип) е довело до намаляване на вирусната репликация в белите дробове, до по-малка загуба на тегло и до избягване на леталните случаи. Авторите смятат, че това откритие може да послужи за разработването на имуноактивна терапия срещу подобни на вируса от 1918 година щамове. За грипния сезон 2008/2009 година очаквайте подробна информация в следващия ни брой. Приятно четене на МD