Майчиното затлъстяване – риск за малформации при детето01/09/2008
Майките със затлъстяване имат по-висок риск да родят дете с вродена сърдечна малформация (ВСМ), аненцефалия и spina bifida, в сравнение с жените с телесна маса в границите на нормата, показаха резултатите от американското проучване National Birth Defects Prevention Study (NBDPS), публикувани в Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine (1). „Значимото нарастване на броя на жените с наднормено тегло и затлъстяване в детеродна възраст представлява сериозен здравен проблем, тъй като при тях честотата на хроничните заболявания, стерилитета, менструалните нарушния, усложненията на бременността и малформациите на плода е сравнително висока,” коментират авторите. През 2003, например, в САЩ, 51% от женската популация във възрастовата група 20-39 години е била с наднормено тегло или с обезитет. Данните от няколко случай-контрола изследвания доказват връзката между индекса на телесната маса (ИТМ) преди забременяване и вероятността за появата на определени малформации при плода (особено на spina bifida, аненцефалия и хидроцефалия), но точните механизми остават неизяснени. В периода октомври 1997-декември 2002, генетици от осем клинични центъра в САЩ са аналзирали всички случаи на деца, родени със структурни дефекти (от проучването са изключени децата на майки с диагностициран преди бременността диабет, както и тези, за които се подозира наличие на мутации или хромозомни аномалии). В сравнение с жените, родили здрави деца, майките на новородените с установена spina bifida, ВСМ, аноректална атрезия, хипоспадия, диафрагмална херния, омфалоцеле и структурни дефекти на крайниците, са били с по-висок ИТМ (с наднормено тегло и затлъстяване), като коефициентът на вероятност (OR, odds ratio) е варирал от 1.33 до 2.10. „По наши сведения, това е първото популационно-базирано проучване от такъв мащаб, което проследява връзката между затлъстяването на майката преди забременяване и риска за структурни дефекти при плода,” твърдят изследователите. „Подобна асоциация е доказана при седем от общо 16 групи дефекти, като интересен факт е установената обратна връзка между теглото на майката и риска за гастросхизис при плода”. Според авторите, един от възможните механизми за появата на структурните дефекти при плода на жени с обезитет е вероятността за наличието на недиагностициран диабет при майките. (КД) Използван източник: 1. Waller K., Shaw G., Rasmussen S. et al. Prepregnancy obesity as a risk factor for structural birth defects. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007; 161: 745-750 http://archpedi.ama-assn.org